Bài 23 Tích hợp Media Queries vào WordPress theme
Bạn sẽ học được gì?

Biết cách tự làm WordPresss theme bản thân, doanh ngiệp hay khách hàng để tăng thu nhập
Tự tạo và làm chủ cho mình một WordPress website cùng custom theme
Nắm được các thông tin và kiến thức cần thiết để bắt đầu sự nghiệp cuả một WordPress Developer chuyên nghiệp
Update các bài học nâng cao như Theme Options, WP API, Ecommerce theme, Plugin, và các kiến thức mới miễn phí
Giới thiệu khóa học
Khoá học Lập trình WordPress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap sẽ mang đến cho bạn các thông tin cần thiết để bạn tự sáng tạo một theme WordPress với chức năng Portfolio để trưng bày gian hàng, sản phẩm hay đơn giản là các hình ảnh của doanh nghiệp hay cá nhân.
Bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng framework như Bootstrap kết hợp với Underscores base theme để sáng tạo ra những theme WordPress cho riêng công việc cuả bạn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, mobile responsive, hiển thị tốt trên mọi kích cỡ màn hình.
Bạn sẽ tự tạo cho mình một chiếc theme phù hợp cho công việc, mang cá tính, phong cách riêng của mình mà không phải sử dụng những chiếc theme đại trà có nhiều thứ rườm rà cho người mới sử dụng, không cần thiết cho bạn, hay doanh nghiệp cuả bạn, bạn hiểu nó và hoàn toàn quản lý nó dễ dàng, tiết kiệm thời gian và những rắc rối cuả sự phụ thuộc.
Bạn sẽ có một nền tảng cơ bản để bạn tiếp tục học hỏi sáng tạo để bạn đi xa hơn trong công việc thiết kế web nói chung và WordPress theme.

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu khóa học
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu trang chủ slider và trang chủ video trong theme
Bài 3: Download Underscore base theme
Bài 4: Download WP Test
Bài 5: Tìm hiểu Underscore base theme
Phần 2: Tích hợp Bootstrap
Bài 6: Tích hợp Bootstrap CSS,JS,Fonts vào WordPress theme
Bài 7: Tích hợp JS Respond cho trình duyệt cũ
Bài 8: Tích hợp Font Awesome cho WordPress theme 1
Bài 9: Tích hợp Font Awesome cho WordPress theme 2
Bài 10: Tạo Menu và chức năng Dropdown
Bài 11: Tích hợp Bootstrap Grid system cho WordPress
Bài 12: Tích hợp Grid System cho các trang
Bài 13: Word Wrapping cho CSS
Bài 14: Tùy chỉnh WordPress Sidebar
Bài 15: Tạo Bootstrap Search form cho WordPress
Bài 16: Làm đẹp Post Navigation với Bootstrap CSS classes
Bài 17: Tạo Footer cho theme
Bài 18: Làm đẹp WordPress Footer
Bài 19: Font Awesome icon cho WordPress Post Meta
Bài 20: Viết CSS cho trang Blog
Bài 21: Chuyển đổi Readmore link thành Bootstrap button
Bài 22: Tạo khu vực Widget và trang Left Sidebar
Bài 23: Tích hợp Media Queries vào WordPress theme
Bài 24: Chuyển đổi Categories và Comment vào khu vực Post Metau trong theme
Bài 25: Viết CSS cho Comment với Bootstrap
Bài 26: Tạo hộp thông tin cá nhân tác giả bên dưới bài Post
Bài 27: Tạo Build-in Contact Form cho theme
Bài 28: Tạo search Hightlight cho trang kết quả tìm kiếm
Bài 29: Viết thông tin chi tiết cho theme trong Style.css
Bài 30: Tạo trang Homepage và hoàn thành Base theme cuả khoá học
Phần 3: Tích hợp Portfolio cho theme
Bài 31: Giới thiệu Portfolio Posts Type
Bài 32: Tích hợp Portfolio Custom Post Type
Bài 33: Tạo trang hiển thị Portfolio
Bài 34: Tuỳ chỉnh Portfolio Templates
Bài 35: Tuỳ chỉnh trang Single Portfolio
Bài 36: Tích hợp isotope cho Portfolio
Bài 37: Tạo Filter cho trang Portfolio
Bài 38: Bonus – Tích hợp Google Font cho wordpress theme
Bài 39: Tạo trang homepage video
Bài 40: Hoàn thành homepage video
Bài 41: Tạo trang homepage slider


Fuente – Source

Bài 23 Tích hợp Media Queries vào WordPress theme

Necesitas ayuda con wp? Entonces WPVideo es tu sitio.
Encuentra lo que buscas entre cientos de miles de videos y experiencias personales de otros usuarios. Todos los que empezamos con wp deberíamos tener acceso a esta web, ojalá yo hubiera tenido algo así cuando empecé mi camino como webmaster 🙂
Pero ahora quiero y puedo poner esta web a vuestra disposición.
Disfrutadla 😉

Need help with wp? Then WPVideo is your site.
Find what you are looking for among hundreds of thousands of videos and personal experiences of other users. All of us who started with wp should have access to this website, I wish I had something like that when I started my journey as webmaster 🙂
But now I want and I can put this website at your disposal.
Enjoy it 😉

https://www.wpvideo.eu

Publicado en Bases de datos (Databases), Ecommerce, Plugins, Temas (Themes) y etiquetado .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *