วิธีง่าย ยืนยันเว็บไซต์กับ Google และส่ง XML Sitemap – WordPress

เมื่อเราทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ 1. Google Site Verification คือ การยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Google (เราเรียกกันง่ายๆ ว่า Verify Site) 2. Submit […]

WEDDING WORDPRESS THEME – ALL IN ONE WP THEME

Theme Version: 1.4 ————————————————————————————————– =Features – Wedding party is All in One WordPress Theme becoming […]