วิธีง่าย ยืนยันเว็บไซต์กับ Google และส่ง XML Sitemap – WordPress

เมื่อเราทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ 1. Google Site Verification คือ การยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Google (เราเรียกกันง่ายๆ ว่า Verify Site) 2. Submit […]

WordPress + KBank Connected ( Plugin )

WordPress Plugin สำหรับดึงข้อมูลจากธนาคารกสิกร ราคา 10000 บาท สนใจทิ้งข้อความไว้ได… Fuente – Source Wordpress + KBank Connected ( […]